• Xe ba bánh chở hàng T&T FUSHIDA
 • Xe ba bánh điện
 • Xe công nông
 • Xe ba bánh điện chở hàng
 • Xe ba gác
 • Xe điện chở gạch

 

Gia Hoàng luôn mong muốn tạo ra một môi trường làm việc thân thiện nhưng cũng giàu sức cạnh tranh nhất cho nhân viên.

Bên cạnh đó các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ cũng được thường xuyên tổ chức tại công ty nhằm mang đến đời sống tinh thần phong phú hơn, tạo được sự hứng khởi cho CBCNV trong quá trình làm việc.

Văn hóa Gia Hoàng đã tạo cho công ty một không khí làm việc như trong một gia đình, các thành viên gắn bó với nhau chặt chẽ. Lãnh đạo của Gia Hoàng luôn quan tâm đến các thành viên. Thậm chí ngay cả trong những chuyện riêng tư của Nhân viên như cưới xin, ma chay, ốm đau, sinh con... cũng đều được lãnh đạo thăm hỏi chu đáo. Vì làm việc suốt đời cho công ty nên công nhân và người lao động sẽ được tạo điều kiện để học hỏi và đào tạo từ nguồn vốn của công ty. Nâng cao năng suất, chất lượng và đào tạo con người được coi là hai đặc trưng cơ bản của văn hóa doanh nghiệp tại Gia Hoàng.

Hệ tư tưởng cốt lõi

 
             + Tôn trọng và hợp tác đôi bên cùng có lợi

+ Chăm sóc và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng

Giữ Gìn uy tín : Trung thực và giữ lời hứa với khách hàng

Tinh thần đồng đội : trách nhiệm, hổ trợ và cởi mở trong quan hệ với đồng nghiệp

Hiệu quả công việc : lấy hiệu quả công việc làm thước đo trong mọi hoạt động.

Trách nhiệm xã hội

Là một trong những doanh nghiệp lớn của ngành  tại Việt Nam, Gia Hoàng luôn nhận thức được tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội đối với địa phương và đất nước

Chúng tôi luôn duy trùy tính minh bạch, tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam thông qua các hoạt động đóng thuế, đảm bảo quyền lợi lao động của CBCNV theo đúng luật lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn lao động trong hoạt động sản xuất…

Gia Hoàng luôn gắn liền với sự phát triển của cộng đồng bằng cách tạo điều kiện phát triển công ăn việc làm cho địa phương, tham gia các hoạt động từ thiện

Với những nhận thức đó, Gia Hoàng  đã, đang và sẽ thực hiện tốt vai trò của mình : " Phát triển bền vững cùng với xã hội”

 

 

 

 

Xe ba bánh
 • Xe ba bánh
 • Xe ba bánh
 • Xe ba bánh
 • Xe ba bánh
 • Xe ba bánh
xe công nông
 • xe công nông
 • xe công nông
 • xe công nông ba banh
 • Xe công nông
 • Xe công nông ba bánh
Xe ba bánh điện
 • xe ba bánh điện
 • Xe ba bánh chở học sinh
 • xe ba bánh điện
 • Xe ba bánh điện
 • xe ba bánh điện
Xe ba gác
 • Xe ba gác
 • Xe ba gác
 • Xe ba gác
 • Xe ba gác chở hàng FUSHIDA
xe lôi
 • xe lôi
 • xe lôi
 • xe lôi
 • xe lôi
 • Xe lôi
Giá vàng - tỷ giá
Thống kê
Lượt ghé thăm:
Trực tuyến: 1
Hôm nay: 1
Tháng : 1
Năm : 1